Nacionalinė Intervencinės Kardiologijos Asociacija

Asociacijos tikslas yra koordinuoti gydytojų kardiologų ir kardiologijos rezidentų, dirbančių intervencinės kardiologijos srityje, veiklą ir atstovauti jų bendriems interesams.

Asociacijos uždaviniai:

  1. Teikti siūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui rengiant kardiologijos plėtros programas; 
  2. Rengti intervencinės kardiologijos srities specialistų ruošimo programas;
  3. Vykdyti intervencinių kardiologijos centrų darbo rezultatų monitoringą; 
  4. Rūpintis intervencinės kardiologijos mokslo vystymu, organizuoti mokslinius suvažiavimus, konferencijas ir simpoziumus;
  5. Padėti realizuoti mokslo pasiekimus praktikoje;
  6. Rūpintis kardiologų, dirbančių intervencinės kardiologijos srityje, kvalifikacija, dalyvauti jų atestacijoje;
  7. Ginti savo narių profesinius ir socialinius interesus;
  8. Rūpintis Lietuvos intervencinei kardiologijai nusipelniusių žmonių pagerbimu ir pažymėjimu. 

Kviečiame apsilankyti asociacijos puslapyje www.kardiointervencija.lt